News & Blogs

03-07-2017

Control Union Pest Management is in het bezit van het certificaat IPM Rattenbeheersing

Control Union Pest Management heeft het certificaat IPM Rattenbeheersing in haar bezit. Daarmee is Control Union Pest Management een van de bedrijven die voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen op dit gebied.
Per 1 januari 2017 is het verplicht voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om buiten rodenticiden te blijven gebruiken om zich te certificeren volgens de norm IPM Rattenbeheersing. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG). Gecertificeerde bedrijven worden opgenomen in het register van de Stichting KPMB (Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven).

Bij Integrated Pest Management wordt gekeken naar de manier waarop een bedrijf werkt, waarbij de focus ligt op het voorkómen en verwijderen van plaagdieren. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is om zo min mogelijk (schadelijke) biociden in te zetten.

Indien u na 1 januari 2017 buiten de gebouwen rodenticiden/anticoagulentia gebruikt dient u te kunnen aantonen dat u een overeenkomst heeft met een plaagdier bestrijdingsbedrijf dat in het bezit is van het certificaat IPM Rattenbeheersing of dat u zelf een overeenkomst heeft met een certificatie instelling om zélf als bedrijf te worden gecertificeerd. Control Union Pest Management is een van de bedrijven die hier aan voldoet.

Control Union ziet met bijna honderd jaar actief te zijn in alle fases van wereldwijde voedselketens dat plaagdierbestrijding steeds meer een integraal onderdeel van grondstoffen- en voedselketens is geworden. Control Union Pest Management brengt deze kennis en ervaring, de expertise voor ongediertebestrijding én de persoonlijke en flexibele aanpak die u van Peterson en Control Union gewend bent nu samen in Control Union Pest Management. Control Union Pest Management biedt hiermee de juiste oplossing voor uw ongedierteproblemen waarmee u voldoet aan de nieuwe regelgeving.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy