IPM - Integrated Pest Management

WAT IS IPM?

IPM staat voor Integrated Pest Management (geïntegreerde ongediertebestrijding) en is een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de voedselveiligheid. IPM is een effectieve manier van plaagdierbestrijding, sterk gericht op preventie, waarbij het zo min mogelijk inzetten van biociden een belangrijk uitgangspunt is. Het verminderen van chemische middelen draagt ook bij aan een beter milieu.
In een landelijke omgeving en wanneer er met potentiële voedselbronnen wordt gewerkt, is er altijd kans op de aanwezigheid en het aantrekken van ongedierte. Overlast van plaagdieren komt in alle geledingen van de agrarische sector dan ook veel voor. Zowel bij boeren, als bedrijven in de op- en overslag en in onze havens. Het inzetten van IPM kan panden, goederen en ladingen schoon en ongediertevrij houden.

IPM Proces 

Control Union werkt altijd strikt volgens 3, op het oog simpele, maar fundamentele stappen:
  • Wij inspecteren samen met u, uw locatie(s) op (sporen van) aanwezigheid van ratten en ander ongedierte en uiteraard ook eventuele nestel- en toegangsplaatsen. Afhankelijk van uw specifieke situatie stellen wij een advies plan op om uw bedrijfspanden en -procedures volledig ongediertebestendig te maken;
  • Indien nodig, installeren en implementeren wij de benodigde maatregelen: algemene hygiëne, preventieadvies, vallen, lokdozen, etc.
  • Wij blijven inspecteren, monitoren, en rapporteren op een regelmatige basis en op een hoog niveau, altijd volgens de geldende IPM normen. 
Heeft u overlast van plaagdieren of wilt u dit voorkomen? Neem dan contact met ons op zodat wij u verder kunnen helpen:  pestmanagement@controlunion.com 

Ratten bestrijden

Een plaagdier wat vaak voor overlast zorgt, zijn ratten. De verspreiding van ratten bij boeren, bedrijven in de op- en overslag of in havens, neemt in Nederland nog steeds razendsnel toe. Ratten kunnen diverse ziektes verspreiden en goederen aantasten maar er kunnen ook gevaarlijke situaties ontstaan doordat ze bijvoorbeeld elektrische bedrading doorknagen. Hierdoor is het weren en bestrijden van ratten essentieel. Het is naast de bruine rat (rattus norvegicus) vooral de zwarte rat (rattus rattus) die steeds vaker gesignaleerd wordt.

Ratten bestrijden wordt lastiger omdat veel ratten verminderd gevoelig zijn voor rattengif. Ze eten wel van het gif, maar gaan er niet aan dood of pas na langere tijd. Veel van deze ratten overleven dus de traditionele rattenbestrijding. Hierdoor wordt de populatie resistente ratten steeds groter. Met alleen gif inzetten lukt het niet om dit probleem op te lossen!

De geldende kwaliteitsstandaard voor rattenbestrijding is KPMB IPM Rattenbeheersing. Control Union Pest Management is IPM Rattenbeheersing gecertificeerd.

PAMS

Om de ongediertebestrijding inzichtelijk te maken en zodat klanten simpel aantoonbaar voldoen aan diverse kwaliteitsstandaarden, heeft Control Union haar eigen platform ontwikkeld, genaamd PAMS. In het PAMS systeem kunnen eigenaren, kwaliteitsmanagers, boeren en certificerende instanties rapporten terugvinden over inspecties die hebben plaatsgevonden. Rapporten uit PAMS voldoen aan alle kwaliteitseisen van BRC, Global Gap, FSSC 22000 en Tesco.

Integrated Pest Management

Control Union Pest Management

Wij hebben ruime ervaring in het bestrijden van ratten en ander ongedierte in de agrarische en aanverwante logistieke sector. Praktisch, kostenefficiënt en altijd in samenwerking met onze klanten vinden wij een passende oplossing voor bedrijven van allerlei aard, omvang en complexiteit. Wij maken geen kosten aan onnodige bezoeken, maar zijn direct ter plaatste wanneer dit het hardst nodig is.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy